Hem

Bredträsk by i Bjurholms kommun Västerbotten. Högt belägen 350 möh består av 33 invånare. 5 st är barn under 18 år. Avståndet till centralorten Bjurholm är 50 km. Skogen utgör en viktig inkomstkälla.
I byn finns Olofssons åkeri och Strinnholms skogsavverkningar. Ett antal företag på hobbynivå är Bredträskgården med ridverksamhet, Lizzys stugor med stuguthyrning, Allservice samt Vallgården odling av grönsaker och blommor.
Ytterligare upplysningar finns i Bredträskboken som skrevs till byns 250 års jubileum.
 
 
 
 Bredträsk Kapell med klockstapel och begravningsplats för 66 gravar.
 
 
 
 
 
 
Nybygget Bredträsk upptogs av Pål Danielsson som flyttade upp från Mjösjö, där familjen bodde på ett tidigare upptaget nybygge. 
Familjen bestod av Pål, hustrun Karin och 7 barn. Under sommaren 1752 torde det ha varit bråd tid för nybyggaren och hans hustru. Det gällde då att få en bostad åt sig själva innan vintern. Säkerligen fick hustrun deltaga i allt grovarbete så länge hon kunde. På tredjedag jul fick hon en flicka Annika. (Anna). 
Varje barn fick ett nybygge som Pål Danielsson insynade. För denna storslagna odlargärning blev Pål Danielsson belönad av självaste landshövdingen år 1770.
  
 
Bredträsk byastuga Vår samlingslokal. Byggdes som skola 1887 och användes till slutet av 1950-talet.